Debattforum

Under flera år har Freinetrörelsen deltagit i debatter under Almedalsveckan på Gotland. Sommaren 2022 liksom flera somrar innan det har det skett i samarbete med föreningen för icke vinstdrivande friskolor då temat var iéburna friskolors framtida existensberättigande.

2011 började Freinetrörelsens engagemang under Almedalsveckan. Då köpte vi ett litet tält och hyrde en plats under en dag på Donners gata i Visby. Det var samma dag som Jan Björklund skulle prata i Almedalen så därför blev det mycket fokus på skolan just då. Några från KAP satte upp tältet och några andra möblerade med datorer, elevarbeten och böcker. Barn till KAP:are användes som rekvisita och uppmanades att skriva texter till en tidning eller karva ut något ur linoleum.


Några år senare återupptog vi samarbetet med Montessoriförbundet och Waldorfederationen inom projektet Pedagogisk Mångfald; en aktivitet som då ersatte tältet. Genom Idéburna skolors riksförbund hyrde vi en lokal, antingen i universitetsbiblioteket eller i en lokal på Hamngatan och ordnade ett seminarium som hade fokus på vikten att hävda friskolors rätt att stå för en alternativ pedagogik. Ämnena har skiftat genom åren men har haft just detta gemensamt. Under Coronapandemins första år anordnades ingen Almedalsvecka medan det 2021 blev en sorts hybrid där vi deltog på Zoom. I år 2022 kommer vi att medverka som tidigare genom ett gemensamt seminarium tisdagen den 5:e juli kl 15.00. Här nedan följer några foton från tidigare seminarier.