Hem


Kom till Gotland under Almedalsveckan!

Diskutera pedagogik. Träffa makthavare. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Tisdagen den 5 juli kl. 14-14.45 ses vi i Uppsala universitets lokaler i sal D24 i D-huset på Kaserngatan 1.
Årets seminarium på Almedalsveckan är viktigare än någonsin. De idéburna skolornas existens är i fara. Det självklara ställningstagandet att man inte ska ha vinster i välfärden drabbar tyvärr också de skolor som inte bygger på vinstutdelning. Som vanligt deltar vi i Freinetrörelsen i ett seminarium tillsammans med Waldorffederationen och Montessoriförbundet. I år frågar vi oss ”Hur kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla”? Vi vill fördjupa diskussionen om hur olika pedagogiska alternativ kan bidra till att tillgodose olika behov och förutsättningar. Här behöver jag ert stöd.
Direkt efteråt och i samma sal tar representanter från Idéburna skolors riksförbund vid där även politiker från riksdagens utbildningsutskott kommer att delta. Freinetrörelsen representeras av Maria Gard. Hon behöver ert stöd.
Vi ses va?
Inger Nordheden

Vi är en pedagogisk rörelse som bygger på Celestin Freinets tankar om en humanistisk kreativ skola där handens och hjärnans arbete värderas lika.


Det finns sex freinetskolor och fem freinetförskolor i Sverige med ca 1500 barn. Skolorna har en egen ideell förening: Freinetpedagogik i Sverige ideell förening. Där ingår de skolor där alla pedagoger arbetar efter freinet.


Den andra föreningen, Freinetrörelsen i Sverige, organiserar också enskilda lärare på vanliga kommunala skolor. Denna förening ingår i ett internationellt nätverk, FIMEM.


Föreningarna har denna hemsida gemensamt, men också varsin flik, se ovan.


Vill du läsa senaste nytt från rörelsen och debattartiklar, går du direkt till tidningen Kaprifol.


OBS! Kom ihåg att betala medlemsavgiften!

MEDLEMSAVGIFT 2022:  400 kr  

Pensionär, student eller om du har märkbart nedsatt betalningsförmåga: 300 kr

Du kan betala på två sätt:

Till PG 941833-6 eller SWISH  1232785749

OBS! Uppge förnamn + efternamn + mejladress! 


Det Trevande Försöket


Barn och ungdomar måste först ges möjlighet att ställa sina egna hypoteser och prova på olika lösningar.

Genom det trevande försöket fördjupas förståelsen i det man undersöker. Pedagogens uppgift blir därmed att utmana elevers tänkande.

Det Fria Uttrycket


I det fria uttrycket finns inga rätt eller fel. Via det fria uttrycket och det fria skapandet får barn och ungdomar möjlighet att pröva sina egna lösningar och bygga sin självtillit och sin identitet.


Demokratisk Fostran


I en globaliserad värld krävs en skola på barn och ungdomars villkor där de känner att de har ett reellt inflytande över sitt eget lärande. Det innebär att begrepp som solidaritet och demokrati blir en del av deras vardag.


Autentiskt Arbete


Autentisk lärande bygger på det meningsfulla arbetet. Det är viktigt att den verklighet som omger barn och ungdomar är en del av deras lärande. Verkligheten blir då en lärobok och barnen känner att lärandet blir meningsfullt.