Hem


Freinetpedagogiken bygger på Celestin Freinets tankar om en humanistisk kreativ skola där handens och hjärnans arbete värderas lika.


Freinetpedagogik finns världen över. I Sverige har vi en ideell förening; Freinetrörelsen i Sverige och drygt tio etablerade freinetskolor och -förskolor.


Freinetörelsen i Sverige ingår i freinetpedagogikens internationella nätverk, FIMEM.


Bienvenue sur le site de la FIMEM | FIMEM (fimem-freinet.org)


https://www.instagram.com/freinetrorelsenisverige/


Följ oss på Instagram