2016 Suzanne Forslund

Suzanne Dansereau Forslund

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2016 går till TV-journalisten Suzanne Dansereau Forslund för hennes outtröttliga arbete att i TV-mediet förmedla Celestin Freinets liv och tankar. Genom sitt engagemang för demokratiska principer i skolans värld fick hon tidigt upp ögonen för Celestin Freinets gärning i hans arbete för fred och frihet men även för hans engagemang att för barnen, i den skola han grundade i Provence i södra Frankrike, förklara orättvisor i det franska samhället. Genom sin dubbla språkliga och kulturella kompetens har Suzanne Forslund genom åren haft tillträde till arenor som andra inte kommit i närheten av; något hon utnyttjat i sitt arbete som TV-journalist på Utbildningsradion. I samband med uppmärksammandet av 100-årsminner av Celestin Freinets födelse, gjorde hon ett antal viktiga filmer kallade ”Lust att lära”, om Freinets pedagogiska tankar såsom de uppfattades i Frankrike, Kanada och Sverige.För Freinetrörelsen i SverigeInger Nordheden ordförande