2015 Oraib Qamhawi

Oraib Qamhawi

2015 års demokratipris Open Minds tilldelas universitetsadjunkten Oraib Qamhawi för hennes mångåriga kamp, i samarbete med judar för fred, för att bygga broar mellan folken i Palestina och Israel. Detta har hon gjort genom ett stort engagemang för att arbeta för förståelse mellan alla barns lika värde.


Oraib Qamhawi har med sin muslimska bakgrund tillsammans med kristna lärare byggt upp en mångkulturell skola i Betlehem och Jeriko där barn från alla religioner samsas i en demokratisk anda. Under många år har Oraib Qamhawi utbildat lärare på SIRA skolor (Swedish International Relief Association) i Betlehem och i Jeriko för att på plats överföra de värderingar som genomsyrar de svenska läroplanerna.


Sedan mer än tjugofem år arbetar Oraib Qamhawi på lärarutbildningen i Stockholm och Malmö där hon genom sitt engagemang förmedlat sin oerhörda kunskap om flerspråkighet, mångkulturalitet och mänskliga rättigheter till tusentals lärarstudenter.


För Freinetrörelsen


Inger Nordheden

Ordförande i Freinetrörelsen i Sverige