2014 Lena Fejan Ljunghill

Lena Fejan Ljunghill

2014 år demokratipris Open Minds tilldelas journalisten Lena Fejan Ljunghill för hennes outtröttliga arbete att göra skolan till en arena för demokratisk fostran men också för att visa på forskningens roll i skolans utveckling. Efter många år som journalist med fokus på skolans demokratiska uppdrag blev hon forskningstidskriften Pedagogiska Magasinets första chefredaktör och formade under många år den pedagogiska debatten i svensk skola. I gruppen runt journalisterna i Pedagogiska Magasinet samlade Lena Fejan Ljunghill Sveriges ledande skolforskare och skapade därmed den viktiga forskningsanknytningen till skolutvecklingen. Lena Fejan Ljunghill har under alla sina framgångsrika journalistår tagit ställning mot elitsatsningar och individualismens framfart i skolan och för samarbete och solidaritet som en viktig ingrediens i barns och ungdomars lärande.


Inger Nordheden

Ordförande i Freinetrörelsen i Sverige