2011 Suzanne Osten

Suzanne Osten

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds år 2011 tilldelas författaren Suzanne Osten för sitt mångåriga engagemang för barns och ungas villkor. Oförtröttligt och engagerat har hon genom sin teater Unga Klara skildrat barns utsatthet och låtit barn vara medskapare av teaterproduktionerna. Årets pjäs handlar om barnuppfostran. Hon kallar pjäsen för ”Uppfostrarna och de ouppfostringsbara” och i ett sökande efter hållbart manus har ett antal skolklasser fått chansen att skapa animerade filmer om temat. På samma sätt har Suzanne Osten arbetat under alla de år som Unga Klara funnits vilket inneburit utgångspunkter för viktiga samtal mellan barn och vuxna på barnens villkor.