2010 Glada Hudikteatern

Glada Hudikteatern

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds 2010 går till en normalstörd person, nämligen till teaterföreningen Glada Hudiks grundare Pär Johansson. Begreppet normalstörd i relation till utvecklingsstörd är genialiskt. Pär visar med sitt engagemang att alla de fördomar som normalstörda människor har om utvecklingsstörda kommer på skam. Ingen människa vill att de saker som de är dåliga på ska vara det om räknas utan vi vill alla få visa vad vi är bra på. Detta gäller självklart också för utvecklingsstörda.


Pär Johansson har efter envist arbete och med hårt motstånd från det normalstörda etablissemanget lyckats locka fram sidor hos sina utvecklingsstörda skådespelare som få trodde vara möjligt. Inte bara skådespelarna har vuxit av detta. Vi normalstörda har också vuxit. Vi har vuxit när vi vidgat våra vyer och ändrat vår världsuppfattning. För det är då kunskap blir till. Det är då förändring kan ske. Det är då demokratin visar sig. För det är en kamp i demokratins tjänst som Pär Johansson bedriver. Vi är därför stolta över att vi valt Pär Johansson till 2010 års demokratipris Open Minds.