2009 Lars H gustafsson

Lars H Gustafsson

Freinetrörelsens demokratipris 2009 Open Minds tilldelas Lars H Gustafsson för hans mångåriga arbete för barn och ungdomars rärttigheter. Lars H Gustafsson har med sitt engagemang och sin empatiska förmåga närmat sig barn och ungdomar på ett demokratiskt och respektfullt sätt.


Han har visat att respekt för varje individs okränkbarhet skapar trygga och demokratiska medborgare. Lars H Gustafsson har under lång tid stått upp för grundläggande mänskliga värden där aga och annan bestraffning inte existerar. När några oförrätter riskerar att drabba barn, såsom återinförandet av skamvrån, har han inte ryggat för att lägga sig i samhällsdebatten och ställa sig på barrikaderna.


Lars H Gustafsson får priset för att han i handling och i skrift i en mängd engagerande böcker också visar på språkets roll och kraft i all mänsklig kommunikation. Med ord kan vi närma oss våra medmänniskor. Med ord kan vi också fjärma oss. Lars H Gustafsson har visat oss skillnaden.