2008 Gunilla Molloy

Gunilla Molloy

Freinetrörelsens demokratipris Open Minds för 2008 har tilldelats universitetslektorn Gunilla Molloy, Stockholms universitet. Gunilla Molloy har under alla sina lärarår, både som lärare på högstadiet och som lärarutbildare, haft begreppet demokrati i fokus. Hon har kämpat för att göra svenskämnet till ett demokratiprojekt. Genom att via skrivandet leda ungdomar in i skönlitteraturens värld, har öppnat vägar för massor av tonåringar att närma sig svåra och viktiga existentiella frågor.


Tidigt intresserade hon sig för genusfrågor och blev berömd av en hel generation lärare när hon på åttiotalet gav flickor och pojkar varannan fråga. Den uppseendeväckande konsekvensen av detta experiment ledde till att nästan alla förskolor och skolor fick upp ögonen för flickornas situation. Att Gunilla Molloy haft stort inflytande på den raketartade utvecklingen i flickornas favör, råder inget tvivel om.


Men hon har inte stannat vid att flickorna fått viss upprättelse. Under tre år på 2000-talet arbetade hon i en högstadieklass och följde från sjuan till nian. Arbetet där resulterade i boken ”När pojkar läser”. Boken är lika spännande som en god roman. Man sitter hela tiden och tänker på hur det ska gå för de pojkar som hon beskriver. Den mångåriga erfarenhet som Gunilla Molloy har av att arbeta med demokrati i skolan har hon under många år delat med sig av till lärarstudenter på Lärarhögskolan och Stockholms universitet. Sin doktorsavhandling har hon skrivit i svenskämnets didaktik.