2007 Karin Dahl

Karin Dahl

Freinetrörelsen i Sverige har beslutat att dela ut det första Freinetpriset för demokrati i skolan 2007 till Karin Dahl. Karin har genom en livslång gärning i utbildningens tjänst verkat för demokratiseringen av skolan genom sin gärning som utbildare, debattör och författare. Karin Dahl har alltid stått på demokratins och rättvisans barrikader. Till synes oförtröttlig har hon bland annat under sina verksamhetsår på Skolöverstyrelsen arbetat för varje barns rätt till att bli en litterat och tänkande person i ett värdigt och jämlikt samhälle. Under en period reste hon flera gånger i veckan till Alsike kloster i Uppland för att lära utvisningshotade och undangömda flyktingkvinnor att läsa. På senare år har hon kämpat för att flyktingar ska få stanna i Sverige genom att tillsammans med andra demonstrera på torget i Uppsala där hon bor.


Genom Karin Dahl knyts också länken till Daks- Karin Dahl har under många år varit en aktiv medlem i föreningen Daks. Det känns naturligt och viktigt att Freinetrörelsen vid sitt 30-årsjubileum och inför en utmanande framtid på detta sätt kan knyta an till en lång historia av kamp för demokrati. Karin Dahl är långt mer radikal än många av oss någonsin kommer att bli. Hennes personliga engagemang är och kommer att vara en förebild och en inspirationskälla för alla dem som menar att all mänsklig samvaro byggs med demokratiska principer.