Open Minds

OPEN MINDS


2007 instiftade Freinetrörelsen i Sverige ett demokratipris - open minds, som en fortsättning av den så kallade DAKS-ugglan som just lagts ner. Den sista mottagaren av DAKS-ugglan var vår dåvarande ordförande Ann S Pihlgren.


Priset skall delas ut till en person utanför föreningen, som har arbetat och verkat för att utveckla demokrati i skolan på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

T ex genom att sprida demokratiska värderingar på ett sådant sätt att det inspirerat pedagoger och elever i förskola eller skola till att arbeta i samma anda och som därmed är värd att få.


Årets pris är gjort av Emma Ströde.

                   Tidigare år har priset gjorts av 

                                      Gunilla C:son Björk

2007 Karin Dahl


Karin har genom en livslång gärning i utbildningens tjänst verkat för demokratiseringen av skolan genom sin gärning som utbildare, debattör och författare. Karin Dahl har alltid stått på demokratins och rättvisans barrikader.


Läs Mer

2010 Glada Hudikteatern Pär Johansson


Pär visar med sitt engagemang att alla de fördomar som normalstörda människor har om utvecklingsstörda kommer på skam.


Läs Mer

2013 Gabriella Ekelund


För sitt engagemang för förskolans möjlighet att bidra till barns demokratiska fostran.


Läs Mer

2008 Gunilla Molloy


Gunilla Molloy har under alla sina lärarår, både som lärare på högstadiet och som lärarutbildare, haft begreppet demokrati i fokus. Hon har kämpat för att göra svenskämnet till ett demokratiprojekt.


Läs Mer

2011 Suzanne Osten


För sitt mångåriga engagemang för barns och ungas villkor.


Läs Mer

2014 Lena Fejan Ljunghill


För hennes outtröttliga arbete att göra skolan till en arena för demokratisk fostran men också för att visa på forskningens roll i skolans utveckling.


Läs Mer

2009 Lars H Gustafsson


för hans mångåriga arbete för barn och ungdomars rättigheter. Lars H Gustafsson har med sitt engagemang och sin empatiska förmåga närmat sig barn och ungdomar på ett demokratiskt och respektfullt sätt.


Läs Mer

2012 Elevorganisationen SVEA

för föreningens engagemang för elevers rättigheter både vad gäller rätten till en bra och stimulerande miljö men också rätten till att ingå i ett demokratiskt sammanhang.


Läs Mer

2015 Oraib Qamhaw


för hennes mångåriga kamp, i samarbete med judar för fred, för att bygga broar mellan folken i Palestina och Israel.


Läs Mer

2016 Suzanne Forslund


För hennes outtröttliga arbete att i TV-mediet förmedla Celestin Freinets liv och tankar.


Läs Mer

Open Minds - Freinetrörelsens demokratipris 2021
Vi valde att inte dela ut demokratipris 2020 med anledning av Covid-19. Vår målsättning är att dela ut ett pris under hösten 2021.  Demokratipriset är ett område där vi samarbetar med Freinetpedagogik i Sverige. Nominering av pristagare skickas senast 31/5-21 till Mia Vävare  miamagister@gmail.com2019 Anne-Marie Körling


För hennes outtröttliga arbete med att stimulera barn och ungas läsning och på så sätt bidra till ett språkutvecklande arbete i demokratins tjänst.


Läs Mer