2017

Almedalen 2017

Så blev det sommar igen och jag representerade som vanligt Freinterörelsen på Almedalsveckan. Här nedan följer mitt anförande.


Ibland måste man bestämma sig! Det gjorde jag den där dagen då min rektor på den kommunala skola, som jag då jobbade på tyckte att vi Freinetlärare hade för många synpunkter på att beslut skulle tas på ett mer demokratiskt vis.


Jag har aldrig ångrat det valet trots alla de sömnlösa nätter som förflöt när vi försökte förverkliga vår dröm.


Drömmen handlade om att forma en skola där alla fick plats och där kreativitet och mångfald flödar. Det råkade falla sig så att en stor förskola stod tom och vi kunde få flytta in där om vi ville. Klart att vi ville. Just när kastanjen blommade skrev vi kontrakt och sedan dess, sedan 1994 så finns nu Freinetskolan Kastanjen i norra Botkyrka.


Skolkommissionens betänkande talar bland annat om likvärdighet, mångfald och kreativitet. Freinetskolan Kastanjen är en skola präglat av mångfald, till och med i köket. Där jobbar Johan, Suad och Sinwober och här mixas maten så att den passar alla.


Förra läsårets tema på Freinetskolan Kastanjen var kommunikation. I min klass, en åldersblandad lågstadieklass, lärde sig barnen att mäta temperaturen utomhus. När vi mätt varje vecka skickade vi informationen via en liten film på mobilen till en Freinetskola i Ljusdal, en annan Freinetskola i Lund, till en skola i Brisbane Australien och till två skolor i Palestina. Samtidigt fick vi information från alla de skolorna och gjorde då ett diagram som täckte en hel vägg i korridoren med temperaturkurvor på för hela terminen .


Sen gjorde vi en bok om oss i norra Botkyrka. Alla barn skrev om sig själva och min universitetskollega Oraib Qamhawi översatte allt till arabiska och så skickade vi boken med min vän Kerstin som skulle besöka de två skolorna i Palestina.


Jag brukade fråga mina studenter på lärarutbildningen vad de hade för positiva minnen från sin mellanstadietid. De sa då att det var:

När vi gjorde en musikal om miljöförstöring

När vi gick i skogen i mörkret med Bengt

När jag hade huvudrollen i pjäsen om vikingar

När vi var på lägerskola på Gotland och träffade våra brevvänner

När vi brevväxlade med barn i England


Freinetpedagogiken betonar just detta. Freinet har tagit fram ett antal honnörsord  som betonar det viktigaste inom Freinetpedagogiken.


Celestin Freinet var en fransk pedagog som levde mellan 1896-1966. Han var samtida med både Maria Montessori och med Rudolf Steiner. Alla tre hade upplevt krig och sa samfällt att ”Aldrig mera krig”. Skolans viktiga arbete var ett sätt att försäkra sig om att det aldrig mer blev krig, menade man. Långt senare startade vi Freinetskolan Kastanjen och där är ett mycket viktigt honnörsord är Verkligheten som lärobok. Att fånga verkligheten när den dyker upp var viktigt för Freinet och är så för oss också. En elev i min klass hittade en dag ett mynt från mitten av 1800-talet vid skolans cykelstall. Det stod Karl XIV Johan på myntet. Helt otroligt. In till Myntkabinettet med hela klassen för att få reda på mer.


I höstas blev vi brutalt medvetna om den svåra verklighet vi just nu lever i när två av våra elever i årskurs nio medverkade i TV 4:as morgonstudio. De var inbjudna till en ungdomspanel för att till utbildningsminister Gustav Fridolin ställa en del frågor som var angelägna för ungdomar. En av eleverna kommer från mellanöstern och ser äldre ut än sina 16 år. Detta uppmärksammades av Kent Ekerot i Sverigedemokraterna. Han twittrade då och hånade vår elev och påstod att den pojken likt alla flyktingar ljög om sin ålder och alltså utnyttjade vårt system. Ett näthat drog igång med många sympatisörer till Ekerot och vår elev tog förstås väldigt illa vid sig. Vår rektor Maria kallades in till morgonsoffan och kunde då förklara att vår elev verkligen var 16 år och har bott här i Botkyrka sedan han var sex år! Gustav Fridolin kom ut och visade sitt stöd genom att besöka Freinetskolan Kastanjen. Mina lågstadieelever intervjuade honom för skoltidningen Kastanjebladet. Det blev upphov till många lektioner om vad en skolminister egentligen gör och vad regering och riksdag är för något.


Precis som Montessorirörelsen och Waldorfrörelsen är internationella rörelser så är även Freinetrörelsen det. Det finns Freinetskolor i nästan hela världen, men mest i fransk- och spansktalande länder. Nästa sommar 2018 kommer 400 pedagoger från hela världen till Ljungskile för att under tio dagar dela med sig av sina kunskaper om hur pedagogik kan beskrivas. Då kommer det att finns många exempel på att skolan måste få vara ett äventyr för det är ju det mina lärarstudenter vittnade om att det är då man lär sig.


Inbjudan

 

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

Välkomna att samtala om detta den 5 juli kl 15.00 -16. 50 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Sal B22, Cramergatan 3 i Visby.

 

 

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige. Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen?

 

De sociala klyftorna växer i Sverige och de utbildningsmässiga likaså. Att

skapa en likvärdig utbildning för alla måste bli ett centralt utbildningspolitiskt mål. Men likvärdig utbildning innebär inte likadan utbildning för alla. Vi

människor är olika, har olika behov, olika förutsättningar och olika

möjligheter.  Det är viktigt  att var och en skall hitta den utbildningsväg

som ger just dem de bästa utvecklingsförutsättningarna. Detta förutsätter

att undervisningen inte detaljstyrs och att det finn utrymme för en

pedagogisk mångfald.

 

Med hjälp av forskare, företrädare för Freinet- Montessori och

Waldorfpedagogik, samt utbildningspolitiker diskuterar vi skolkommissionens

förslag och hur man kan främja utvecklingen av kreativ mångfald inom

skolväsendet.

 

Medverkar gör bl. a.

Britta Drakenberg Idéburna skolors riksförbund

Inger Nordheden, Freinetrörelsen

Inger Bjur, Montessoriförbundet

Cia Edsberger, Waldorfskolefederationen