2016

Almedalen 2016

2016 var vi i Almedalen igen. Även detta år samarbetade vi i Freinetrörelsen med Montessorirörelsen och Waldorfrörelsen. För att förbereda oss för vårt seminarium har vi under alla år träffats ett antal gånger för att diskutera kring själva temat för året. Det är alltid lika intressanta och givande samtal och genom åren har jag fått nära vänner i de båda förbunden. Vi lär oss hela tiden av varandra. Precis som Freinet menade att lärande går till!! Här nedan följer mitt anförande som denna gång byggde på en powerpoint så hela texten finns inte här.


Jan Björklund är bra på dramarturgi. Han vet vad ”The point of no return” betyder. Jag trodde när alliansen förlorade valet 2014 att hotet om betyg i lägre åldrar för alltid var undanröjda. Men då hade jag inte räknat med Björklund! I den svajiga tiden efter valet passade han på att slänga in ett villkor, nämligen att man skulle jobba för att betyg på sikt skulle införas även i årskurs fyra. Gustav Fridolin strävade emot så mycket han orkade men fick gå med på kompromissen att starta ett försök med 100 skolor som vill prova att införa betyg i årskurs fyra. Försöket startar i höst och är eventuellt den punkt från vilken det är omöjligt att återvända!


Men hade Celestin Freinet levt hade han protesterat. Högljutt och bestämt. Freinet menade nämligen att betyg är av ondo och hindrar elever att se bakom det som skolan förmedlar. Betyg gör bildningsbegreppet betydelselöst. Bildning är enligt Freinet nämligen att undersöka och förstå sin verklighet. Eller som högstadieläraren på Högbyskolan i Hemse, Harriet Löfvenhielm sa ”Man måste veta hur man tänker i krökta rum”.


Det var det hon lärde sina elever den där morgonen 1975 då de hittade Stavars skatt i Burs på södra Gotland. Klassen skulle leva bronsåldersliv under några dagar vid Bandlundeviken i Burs. Två pojkar stack ner handen i ett kaninhål och fick upp några silvermynt. Senare på natten visade de sina lärare, bildläraren Harriet och SO-läraren PG Werkelin kaninhålet.


PG stack då ner handen och håvade upp näve efter näve med silvermynt! Arkeologer från Gotland Fornsal var på plats kl 5 på morgonen och konstaterade att eleverna hittat den skatt som vikingahövdingen Stavar grävt ner på 1000-talet och som folk letat efter sedan dess. För den belöning som klassen fick byggde man upp järnåldersbyn Stavgard dit sedan dess tusentals barn åkt för att under två dagar leva järnåldersliv. Så här skriver några elever om sin vistelse där.


Celestin Freinet menade att barn måste få använda sin kreativitet för att utveckla förståelse för sin omvärld. Varje barn behöver få chans att på sitt eget sätt berätta om vad de förstått. Så här gjorde några barn i min klass för att visa det.


Sådant är bildning enligt Celestin Freinets tankar om hur pedagogik ska bedrivas. Men det är svårt att betygsätta. Speciellt om man hugger sig i benen.


Inbjudan till 2016 Almedalen


Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal?

På det här seminariet belyses frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik. 
Skoldebatten handlar mest om hur skolan skall kunna leverera högproduktiv arbetskraft som kan förbättra Sveriges konkurrenskraft och snabba på den ekonomiska tillväxten. För att åstadkomma detta i en skola som alltmer styrs av kortsiktiga vinstintressen ökar centralstyrningen och kontrollerna av skolan.. Men frågan är om inte skolans ansvar är bredare än så? Ett demokratiskt samhälle kräver kunniga och ansvariga människor och om människan skall kunna utveckla sin fulla kreativa förmåga krävs en gedigen bildning.  Detta förutsätter att undervisningen inte detaljstyrs och att utrymme för en pedagogisk mångfald finns. Vägarna till bildning kan se olika ut för olika individer. Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal? På det här seminariet belyses frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik.Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms Universitet och tidigare rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm

Håkan Wiklander, Idéburna skolors riksförbund

Inger Nordheden, Freinetrörelsen

Inger Bjur, Montessoriförbundet

Britta Drakenberg Waldorffederationen och Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan samt utbildningspolitiker.


Moderator: Pär Granstedt, Trialog Tankesmedja