Deltagande i Almedalen


Deltagande

i

Almedalen


Almedalen!


Den andra veckan i juli varje år gör nästan alla Sveriges politiker det som Olof Palme gjorde, nämligen åker till Visby på Gotland för att hålla ett politiskt tal. Medier från hela världen följer händelserna och mycket av det som rapporteras i TV och radio har denna vecka helt fokus på vad som avhandlas i Almedalen. Under åren har även en enorm aktivitet bland föreningar och andra intressenter vuxit fram.  Freinetrörelsen är med varje år för att på så sätt kunna påverka samhällsdebatten på förskolans och skolans områden. 


Sedan mer än tjugo år tillbaka har Freinetrörelsen ett utvecklat samarbete med Montessorirörelsen och Waldorfrörelsen. Vi lära av varandra och vi hjälper varandra att nå ut med de budskap som respektive pedagogisk inriktning har. Genom åren har fokus varit på de likheter vi har velat framhålla, vilka visar sig vara fler än skillnaderna.


Vi står alla för att barn behöver få vara barn längre än vad den kommunala skolan gör. Freinet skriver i sin bok ”Barns bildarbete” om vikten av att låta barn vara ifred med sitt sökande och sitt skapande och det är värden som de övriga två pedagogiska riktningarna också framhåller.


Vi står alla för att det inte bara finns ett sätt att lära sig läsa och skriva och vi står alla för ett experimenterande och undersökande arbetssätt.


Vi står alla för att barn kan och vill ta ansvar för sin miljö och sitt eget lärande.


Hur vi når våra mål ser däremot olika ut, men det är också något vi alla tre värnar om, både gentemot varandra, men också gentemot den kommunala skolan.


Nedan följer några av de anföranden som jag, såsom varande Freinetrörelsens representant under Almedalsvecka, hållit genom åren.


Inger Nordheden

Ordförande i Freinetrörelsen i Sverige