Samhällsdebatten


Freinetrörelsen

i

Samhällsdebatten


​Börja med skolan, så löser resten sig! Ungefär en sådan slogan hade Lärarförbundet för ett antal år sedan. Freinetrörelsen och Freinetpedagogiken har alltid funnits både i skolan och där det borde ha löst sig! Deltagandet i samhällsdebatten har ofta manifesterats just genom att visa att om skolan erbjuder demokratiska arbetsformer, skapar trygga och kreativa miljöer och låter barn och unga få vara med att utforma och styra sitt eget lärande, så menar vi att resten löser sig. Om barn och unga får undersöka livet utanför skolan, om de får ställa de frågor som verkligen engagerar och om de svar de får leder till att elever vill förändra och utveckla, så blir skolan den spjutspets som Olof Palme önskade. Genom åren har Freinetpedagoger gett ut böcker om den pedagogik de trott på, engagerat sig på de arenor där samhällsdebatten förs och forskat kring hur skolan bäst ska kunna vara en viktig del i det liv vi vill erbjuda kommande generationer.