Verkligheten som läromedel

Verkligheten som lärobok

om Freinetpedagogiken


Inger Nordheden (1995)

Liber utbildning


Inger Nordheden beskriver i boken ”Verkligheten som lärobok” hur hon under tjugo år arbetat med Feinetpedagogik i norra Botkyrka söder om Stockholm. 1995 skrev hon boken och nedan följer den text som står på baksidan av boken:


Celestin Freinet (1896-1966) utvecklade sin pedagogik efter första världskriget, en pedagogik som är högaktuell i dag. Han menade att barnen kan ta ansvar för sitt eget lärande och att de kan planera sina studier och nå de resultat som de satt upp som mål under en vecka eller en termin. Han talade om att miljön runt barnet måste utformas i harmoni med det omgivande samhället. Han betonade att barnen behöver klätterträd och odlingslotter i sin närhet. Han underströk att barnen behöver vidga sina vyer och engagera sig för andra barn i världen.

   Levande och engagerat beskriver författaren hur en konsekvent genomförd pedagogik utifrån Freinets idéer om barns utveckling och lärande kan organiseras i skola,

   Boken vänder sig till lärarstuderande och till alla lärare som vill utveckla sin pedagogik men även till intresserade föräldrar.