Skolans mellanår

Skolans mellanår

Språkutveckling, undervisning och ledarskap


Eva Anderberg, Lisbeth Danelius, Inger Nordheden  (2010)

Studentlitteratur


Freinetpedagogerna Eva Anderberg och Inger Nordheden har tillsammans med sin kollega Lisbeth Danelius  på lärarutbildningen på Stockholms universitet skrivit en bok om mellanstadiets glädjeämnen och vedermödor.


På baksidan av boken står:


Hur skapas förutsättningar för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning? På vilket sätt kan läraren stötta och stimulera sina elever? Och vad utmärker ett gott ledarskap?

Författarna lyfter fram ”det glömda stadiet”, d.v.s. årskurserna 4-6, och diskuterar vad som utmärker undervisningen under de här skolåren. Boken innehåller konkreta exempel som kopplas till didaktisk teori för svenska och svenska som andraspråk. Författarna resonerar kring undervisningen syfte, innehåll, arbetsformer, utvärdering och bedömning.

Genomgående förmedlas den glädje, de utmaningar och stora möjligheter det innebär  att undervisa och vara lärare i just grundskolans mellanår.