Lust att lära

Lust att lära

Britt Isaksson

UR förlag1996 skulle Celestin Freinet ha fyllt hundra år om han hade levat. För att uppmärksamma detta gjorde journalisten och Open Mindsvinnaren Suzanne Forslund en TV-serie som hon kallade ”Lust att lära”. Där följde hon Freinetlärare i tre länder, Frankrike, Kanada och Sverige under lång tid. Resultatet blev fyra timslånga program som sändes i SVT. Som stöd skrev Britt Isaksson boken med samma namn. På baksidan står att läsa:


”Hur får barn lust att lära?” är en fråga som alla lärare och föräldrar ställer sig. Det gjorde också den franske byskolläraren och reformpedagogen Celestin Freinet, vars idéer om hur man kan ge barn lust att lära är aktuellare än någonsin.


Celestin Freinet (1896-1966) lever under en dramatisk tid. Den omfattar två världskrig med efterföljande rekonstruktioner av Europa. Freinet lever i en tid av protest och förnyelse inom bildkonst, litteratur, film och musik. Det är också en tid av pedagogisk förnyelse med namn som Montessori, Piaget och Decroly.


I Freinets pedagogik ligger fyrtio års beprövad kommunikationserfarenhet som bara är att bygga vidare på för dagens skola med dess elektroniska hjälp,medel och krav på en ny lärarroll- rådgivarens, handledaren, den roll som Freinet ansåg vara den enda rätta för en lärare.