Livet lever vi nu

Livet lever vi nu

Om språkutveckling i vardagen i en mångkulturell skola.


Inger Nordheden  (2000)

Förlag Kastanjen


För Celestin Freinet var språket centralt. I denna bok beskriver Inger Nordheden hur hon under många år arbeta med språket i centrum i en mångkulturell miljö och med Freinetpedagogik som ledstjärna. På bokens baksida står följande att läsa:


Språket utvecklas när vi använder det. I meningsfulla sammanhang. När språket blir viktigt. För att kommunicera. För att uttrycka känslor. För att nyansera oss. När vi löser konflikter.

Den här boken tar upp språket som en social funktion men också som en intellektuell. I det liv vi lever nu behöver vi språket. Inte bara sedan. I framtiden. Därför duger inte formellt pluggande av stavningsregler och grammatik som huvudsysselsättning i skolan. Språket måste få leva. I interaktion med människor i olika åldrar och med olika livsöden. I boken får ni möta ett sätt att tänka och arbeta med språket i fokus. Med livet i fokus.