Klassens liv

Klassens liv                                 

Chris Sjöberg (1977)    Rabén & Sjöberg


Chris Sjöberg var med och startade Freinetrörelsen i Sverige och redan tidigt skrev han en bok om sitt arbetssätt. Så här står det på baksidan av boken ”Klassens liv”.


Till en förortsskola i Stockholm kommer Chris Sjöberg som nybliven lärare. Han får ta hand om sju barn i en specialklass. Barnen är ”svagpresterande” och utstötta. Den viktiga uppgiften blir att återge dem deras självförtroende.

  Efter månader av hårt arbete med eleverna och med sig själv kan han se hur ansträngningarna har givit resultat. Pojkarna har börjat känna att de har ett värde. De kan genomföra uppgifter, som skulle varit omöjliga för dem tidigare. De kan börja fungera i normalklasser igen.

    Chris Sjöberg berättar rakt och öppet om sitt arbete och försöker formulera några teoretiska grundlinjer. Han ser framför sig en skola som arbetar i ständig närkontakt med barnens egen verklighet. Hans arbetssätt påminner om den franske pedagogen Celestin Freinets tankegångar om Arbetets pedagogik.


Klassens liv är en viktig och hoppingivande bok för alla med intresse för den svenska skolans situation.