För folkets skola

För folkets skola

Celestin Freinet


En praktisk vägledning för den allmänna skolans materiella, tekniska och pedagogiska utmaningar


Franska originalets titel: Pour l´école du peuple

Översättning av Leif Björk


Första tryckningen Wahlström & Widstrand Stockholm 1978

Andra tryckningen Edition C&L Förlag Göteborg 1988

Tredje tryckningen KAP Norsborg 1999

Tryckt hos Rydins Tryckeri AB, Nossebro


ISBN 91-970480-4-6


”Om jag i dag skulle organisera denna folkets skola, skulle jag stödja mig på principen  att det är arbetet som betingar människornas liv, som skapar och styr deras tankar och motiverar deras individuella och social beteende. I alla vårt samhälles många komplicerade funktioner är arbetet den avgörande drivkraften, förutsättningen för framåtskridande och människovärde, symbolen för fred och broderskap”

                                                                                                                     L ´É.ducation du travail


Så skriver den franske pedagogen Celestin Freinet i sin bok som på svenska kom att kallas ”För folkets skola” och som han skrev under de år på fyrtiotalet då han satt i Vichyregimens koncentrationsläger. Freinet hade länge varit en stark kritiker mot den katolska kyrkans stora inflytande över fransk skola och som en konsekvens av sin kritik startade han, tillsammans med sin hustru Elise, en egen skola i Vence i södra Frankrike.


Där drog han upp riktlinjerna för vad som senare kom att kallas Ecole Modern och på svenska för Arbetets Pedagogik. Barnen i Freinets skola arbetade med både handen och hjärnan och verkligheten blev deras främsta lärobok. Varje dag tog han med sig barnen upp i bergen eller ner i dalen för att där hämta material och stoff till dokumentation och lärande i klassrummet.


1978 kom boken ut på svenska. Den gav upphov till en pedagogisk förnyelse av sällan skådat slag. Tusentals pedagoger började trycka texter på ett litet handtryckeri, bygga upp kartotek med material från barnens egna undersökningar, skapa inlärningsmiljöer utanför klassrummen och ge ut skoltidningar och egna böcker. Den svenska Freinetrörelsen föddes och blev då en del av den världsomspännande rörelse som sedan tidigare fanns i många länder.


Boken är förvånansvärt aktuell även idag och den är för närvarande på väg att översättas till engelska av Roger Brett och är beräknad att bli klar i juni 2018.


Kan beställas från


KAP c/o Inger Nordheden Nordenflychtsvägen 67 112 15 Stockholm.


Pris 110 kr + porto