En bok om arbetets pedagogik

En bok om Arbetets Pedagogik


Utgiven av Kooperativet Arbetets Pedagogik

Stockholm 1981


Boken om Arbetets Pedagogik är ett försök att beskriva hur olika pedagoger från förskolan till högstadiet inspirerats av Celestins Freinets ideér om arbetet som den bärande principen i skolan. Freinet verkade som lärare i byar i södra Frankrike, och från 1920-talet och framåt arbetade han målmedvetet för att skolan skulle bli mer aktivt, stå mer på elevernas sida och mer vara en del av det verkliga livet. Sådana tankar har många svenska pedagoger också haft, helt ovetande om Freinet existens, och prövat sig fram på olika sätt för att göra förskola, fritids och skolan mer verklighetsförankrad. När Freinets bok ”För folkets skola” översattes till svenska 1978 tog rörelsen fart i Sverige. Freinets organisation av arbetet var för många svaret på alla frågor man haft. Nu skulle här jobbas och nu skulle barnen och lärarna få det bättre.


På en del punkter har man lyckats och det beskrivs i den här boken. På en del punkter har det blivit stora svårigheter, och det beskrivs också i den här boken. Vi hoppas på att boken ska kunna vara en inkörsport till förståelse av Arbetets Pedagogik och inspirationskälla för sökande pedagoger och föräldrar på alla stadier.Boken kostar 100 kr + porto och kan beställas från KAP