Det trevande försöket

Det trevande försöket

En bok om Freinetpedagogik


Inger Nordheden 2004 Förlag Kastanjen


Det trevande försöket är ett av de honnörsord som den franske pedagogen Celestin Freinet myntade och skrev om i sin bok ”För folkets skola”. Med uttrycket ville Freinet framhålla barnets egen process till att nå verklig kunskap. Freinet har inspirerat många tusentals pedagoger över hela världen och mycket har skrivits både av Freinet själv men också av många av dem som tillämpar hans pedagogik.


Denna bok är den andra som Inger Nordheden skrivit och som beskriver hennes mångåriga arbete med barn från grundskolan. Boken spänner över förskoleåldern upp till och med årskurs nio och innehåller både teoretiska delar men alltid kopplade till den verklighet som finns i de olika verksamheterna. Boken handlar om elevers medinflytande, om solidaritet, om identitetsutveckling och självkänsla. För det är dessa värden som Celestin Freinet var en mästare att beskriva och utveckla hos barnen.


Engelska översättning finns här: Adventures in education