Barn bildarbete

Barns Bildarbete 

Celestin Freinet


Utdrag ur ”La méthode naturelle”

Red.  Lars Lindström.

I översättning av Jeanne Ek och Lars Lindström.


Teckningslärarinstitutet

Institutionen för pedagogik

Stockholm 1978


”Det mest utvecklade barnet är inte det som tecknar efter de skolmässiga lagarna, som sätter ögon och öron på rätt plats, som fäster armarna på gubbarnas axlar och som respekterar perspektivlagarna, utan det barn som ger sina figurer liv. Och det är detta liv som vi måste, liksom i de fria texterna, på nytt lära oss att upptäcka, uppmuntra, hjälpa och värdesätta, så att barnet med självtillit och framgång förmår gå vidare utefter den kungsväg, längs vilken vi försöker utveckla dess personlighet.”


Så inleder Lars Lindström (numera professor i pedagogik på Stockholms universitet) sitt förord till det lilla häfte som han översatte och gav ut 1978 och som var ett utdrag ur boken ”La méthode naturelle” . Där pekar Lars Lindström på Celestin Freinets kritik mot psykologer som undersöker barns teckningar enbart för att kunna utläsa och bedöma ett barns begåvning. Sådan test våldför sig på bildarbetets livsådra, menar han.

”Barnets trevande försök skrider, såväl i fråga om teckningen som språket, framåt genom intuition och undersökningar” skriver Lars Lindström


Boken innehåller bilder från barn från det första klottret fram till bildernas utveckling i enlighet med barnets livssituation och avslutas med en undersökning av Jean Piaget som han kallar ”Fjällenundersökningen”.


Boken trycks efter önskemål upp till en kostnad av 100 kr + porto och beställes av:


KAP c/o Inger Nordheden Nordenflychtsvägen 67 112 15 Stockholm