Att synas för det man vill ska synas

Att synas för det man vill ska synas

En diskussionsbok


Inger Nordheden (2007)

Specialpedagogiska institutet


I Celestin Freinets skola i Vence i södra Frankrike gick olika åldrar i samma klass. Freinet hade en övertygelse att små barn kan få hjälp av äldre kamrater i sitt lärande. Barn med olika förutsättningar gick i samma klass. Samma tankegångar beskriver Inger Nordheden i sin bok.


I bokens förord skriver regionschef Sten Vesterman på Specialpedagogiska institutet att boken vänder sig till verksamma och blivande lärare, specialpedagoger, rektorer och till alla andra som är intresserade av didaktik och specialpedagogiska frågor. I boken beskriver pedagogen Inger Nordheden hur hon och hennes kollegor arbetat med elever som behöver extra stöd. En del av dem har utländsk bakgrund. Bokens tankar och innehåll kan användas som avstamp och inspiration för det dagliga arbetet i skolan och kanske framförallt för en diskussion på den egna arbetsplatsen. Genom hela boken löper övertygelsen om arbetssättets betydelse för alla elever. På ett medvetet sätt utgår författaren från de didaktiska frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”. Det finns en övertygelse om att alla elever kan finna sin plats inom klassens ram.