Böcker

Böcker


Litteratur som på olika sätt handlar om Freinetpedagogik

För folkets skola

Celestin Freinet


En praktisk vägledning för den allmänna skolans materiella, tekniska och pedagogiska utmaningar.Läs mer

Barns Bildarbete

Celestin Freinet


Utdrag ur ”La méthode naturelle”

Red.  Lars Lindström.

I översättning av Jeanne Ek och Lars Lindström.


Läs mer

Klassens liv

Chris Sjögren


Chris Sjöberg var med och startade Freinetrörelsen i Sverige och redan tidigt skrev han en bok om sitt arbetssätt. Så här står det på baksidan av boken ”Klassens liv”.Läs mer

En bok om Arbetets Pedagogik


Utgiven av Kooperativet Arbetets Pedagogik

Stockholm 1981


Boken om Arbetets Pedagogik är ett försök att beskriva hur olika pedagoger från förskolan till högstadiet inspirerats av Celestins Freinets ideér om arbetet som den bärande principen i skolan.


Läs mer

Verkligheten som lärobok- om Freinetpedagogiken


Inger Nordheden (1995)

Liber utbildning


Inger Nordheden beskriver i boken ”Verkligheten som lärobok” hur hon under tjugo år arbetat med Feinetpedagogik i norra Botkyrka söder om Stockholm.


Läs mer

Lust att lära

Britt Isaksson

UR förlag1996 skulle Celestin Freinet ha fyllt hundra år om han hade levat. För att uppmärksamma detta gjorde journalisten och Open Mindsvinnaren Suzanne Forslund en TV-serie som hon kallade ”Lust att lära”. Där följde hon Freinetlärare i tre länder, Frankrike, Kanada och Sverige under lång tid. Resultatet blev fyra timslånga program som sändes i SVT. Som stöd skrev Britt Isaksson boken med samma namn.


Läs mer

Livet lever vi nu

Om språkutveckling i vardagen i en mångkulturell skola.


Inger Nordheden  (2000)

Förlag Kastanjen


För Celestin Freinet var språket centralt. I denna bok beskriver Inger Nordheden hur hon under många år arbeta med språket i centrum i en mångkulturell miljö och med Freinetpedagogik som ledstjärna.


Läs mer

Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen


Inger Nordheden (2014)

Förlag Kastanjen


1994 startades Freinetskolan Kastanjen.; en av Sveriges första Freinetskolor. Inför skolans tjugoårsjubileum sökte Inger Nordheden upp tidigare kollegor och elever för att höra om deras erfarenheter under deras tid på Kastanjen men också för att höra hur det gått sedan de lämnade skolan. Det blev kära möten.


Läs mer

A journey in education


Inger Nordheden  (2014)

Translated by Roger Brett from ”Här är vårt liv. Vårt liv på Kastanjen”

Förlag Kastanjen


”Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen!” skrevs av Inger Nordheden till Freinetskolan Kastanjens tjugoårsjubileum.


Läs mer

Det trevande försöket

En bok om Freinetpedagogik


Inger Nordheden 2004 Förlag Kastanjen


Det trevande försöket är ett av de honnörsord som den franske pedagogen Celestin Freinet myntade och skrev om i sin bok ”För folkets skola”. Med uttrycket ville Freinet framhålla barnets egen process till att nå verklig kunskap.


Läs mer

Att synas för det man vill ska synas

En diskussionsbok


Inger Nordheden (2007)

Specialpedagogiska institutet


I Celestin Freinets skola i Vence i södra Frankrike gick olika åldrar i samma klass. Freinet hade en övertygelse att små barn kan få hjälp av äldre kamrater i sitt lärande. Barn med olika förutsättningar gick i samma klass. Samma tankegångar beskriver Inger Nordheden i sin bok.


Läs mer

Lessons in education


Inger Nordheden (2018) Translated by Roger Brett


Lessons in Education is the compilation of two of Freinet´s works, one from the end of the 1940´s and the other from 1964.

 


Läs mer

Skolans mellanår

Språkutveckling,

undervisning

och ledarskap


Eva Anderberg, Lisbeth Danelius, Inger Nordheden  (2010)

Studentlitteratur


Freinetpedagogerna Eva Anderberg och Inger Nordheden har tillsammans med sin kollega Lisbeth Danelius  på lärarutbildningen på Stockholms universitet skrivit en bok om mellanstadiets glädjeämnen och vedermödor.


Läs mer

Adventures in education


Inger Nordheden (2011)

Translation by Roger Brett from the book ”Det trevande försöket”

Förlag Kastanjen


Läs mer