Open Minds

OPEN MINDS

 

2007 instiftade Freinetrörelsen i Sverige ett demokratipris - open minds, som en fortsättning av den så kallade DAKS-ugglan som just lagts ner. Den sista mottagaren av DAKS-ugglan var vår dåvarande ordförande Ann S Pihlgren.

 

Priset skall delas ut till en person utanför föreningen, som har arbetat och verkat för att utveckla demokrati i skolan på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

T ex genom att sprida demokratiska värderingar på ett sådant sätt att det inspirerat pedagoger och elever i förskola eller skola till att arbeta i samma anda och som därmed är värd att få.

Priset är gjort av Gunilla C:son Björk

2007 Karin Dahl

 

Karin har genom en livslång gärning i utbildningens tjänst verkat för demokratiseringen av skolan genom sin gärning som utbildare, debattör och författare. Karin Dahl har alltid stått på demokratins och rättvisans barrikader.

2010 Glada Hudikteatern Pär Johansson

 

Pär visar med sitt engagemang att alla de fördomar som normalstörda människor har om utvecklingsstörda kommer på skam.

 

2013 Gabriella Ekelund

 

För sitt engagemang för förskolans möjlighet att bidra till barns demokratiska fostran.

2016 Suzanne Forslund

 

För hennes outtröttliga arbete att i TV-mediet förmedla Celestin Freinets liv och tankar.

 

Läs Mer

2008 Gunilla Molloy

 

Gunilla Molloy har under alla sina lärarår, både som lärare på högstadiet och som lärarutbildare, haft begreppet demokrati i fokus. Hon har kämpat för att göra svenskämnet till ett demokratiprojekt.

 

2011 Suzanne Osten

 

För sitt mångåriga engagemang för barns och ungas villkor.

2014 Lena Fejan Ljunghill

 

För hennes outtröttliga arbete att göra skolan till en arena för demokratisk fostran men också för att visa på forskningens roll i skolans utveckling.

2009 Lars H Gustafsson

 

för hans mångåriga arbete för barn och ungdomars rättigheter. Lars H Gustafsson har med sitt engagemang och sin empatiska förmåga närmat sig barn och ungdomar på ett demokratiskt och respektfullt sätt.

 

2012 Elevorganisationen SVEA

för föreningens engagemang för elevers rättigheter både vad gäller rätten till en bra och stimulerande miljö men också rätten till att ingå i ett demokratiskt sammanhang.

2015 Oraib Qamhaw

 

för hennes mångåriga kamp, i samarbete med judar för fred, för att bygga broar mellan folken i Palestina och Israel.

Skolan av idag skapar morgondagens samhälle