Freinets konstanter

Freinet´s konstanter

Barnet är av samma natur som den vuxne

Till sist en konstant som ger berättigande åt våra trevande försök

 

Celestin Freinét skapade trettio stycken ”Konstaneter” som han ville pröva på läsarna. Under varje konstant förklarar han vad han menar och efter förklaringen ber han läsaren att svara ärligt på tre frågor. Han ger varje fråga en färg, där grönt står för att läsaren håller med honom och accepterar att ta konsekvensen av sina åsikter. Gult står för att man håller med men är tveksam till om man klarar att alltid rätta sig efter den och rött står för att man inte alls håller med. Om man omfattar Feinéts pedagogiska ideér bör man ha så många gröna svar som möjlig.Här nedan följer de trettio konstanterna. (för Freinets förklaringar, se ”För folkets skola under fliken ”Böcker”)

 

Konstant nummer 1

 

Barnet är av samma natur som den vuxne

 

Konstant nummer 2

 

Att man är större än de andra behöver inte betyda att man är överlägsen dem

 

Konstant nummer 3

 

Ett barns beteende i skolan är en produkt av dess fysiologiska, organiska och konstitutionella tillstånd

 

Konstant nummer 4

 

Ingen-varken barn eller vuxna-tycker om att bli kommenderade av auktoriteter

 

Konstant nummer 5

 

Ingen tycker om att stå på led, ty när man står på led lyder man passivt en order som kommer uppifrån

 

Konstant nummer 6

 

Ingen tycker om att vara tvungen att utföra ett bestämt arbete, även om han inte har något särskilt emot detta arbete. Det är tvånget som är förlamande

 

Konstant nummer 7

 

Var och en tycker om att välja sitt arbete själv, även om inte valet ger ett fördelaktigt resultat

 

Konstant nummer 8

 

Ingen tycker om att mala tomgång och fungera som en robot, dvs. utföra handlingar och foga sig i tankar som är fastlagda i ett mekaniskt system som han inte har något inflytande på

 

Konstant nummer 9

 

Vi måste motivera arbetet

 

Konstant nummer 10

 

Bort med skolmästeriet

 

Konstant nummer 10 andra delen

 

Varje individ vill lyckas. Ett misslyckande verkar hämmande och ödeläggande för framåtanda och entusiasm

 

Konstant nummer 10 tredje delen

 

Det är inte leken utan arbetet som är det naturliga för barnet

 

Konstant nummer 11

 

Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelse, förklaring och demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturligt och universellt tillvägagångssätt

 

Konstant nummer 12

 

Minnet, som skolan gör så stor affär av, har vikt och värde bara då det integreras med de trevande experimenten och verkligen står i livets tjänst

 

Konstant nummer 13

 

Man får inte kunskaper genom att studera regler och lagar, som man på sina håll tror, utan genom erfarenhet. Om man börjar med att studera regler och lagar i modersmålet, i konsten, i matematik och naturvetenskap, så har man spänt vagnen framför hästen

 

Konstant nummer 14

 

Intelligensen är inte, som den traditionella pedagogiken förkunnar, en specifik förmåga som fungerar som i ett slutet kretslopp, oberoende av andra vitala element hos individen

 

Konstant nummer 15

 

Skolan odlar bara en abstrakt form av intelligens, som manifesterar sig utanför den levande verkligheten genom hantering av ord och idéer som har fixerats i minnet

 

Konstant nummer 16

 

Barnet tycker inte om att höra föreläsningar från katerdern

 

Konstant nummer 17

 

Barnet blir inte trött av att utföra ett arbete som hänger ihop med dess liv, som så att säga är funktionellt

 

Konstant nummer 18

 

Ingen, varken barn eller vuxna, tycker om kontroll och bestraffning, som alltid uppfattas som ett angrepp mot ens värdhet, särskilt om den utövas offentligt

 

Konstant nummer 19

 

Betyg och sortering av barnen är alltid av ondo

 

Konstant nummer 20

 

Tala så lite som möjligt

 

Konstant nummer 21

 

Barnet tycker inte om att arbeta i en skock där individen måste underordna sig. Det tycker om att arbeta individuellt eller att arbeta i grupp inom en samverkande gemenskap

 

Konstant nummer 22

 

Ordning och disciplin är nödvändiga i skolan

 

Konstant nummer 23

 

Det är alltid fel att straffa. Det är förödmjukande för alla och får aldrig avsedd verkan. Det är på sin höjd en nödutfallsväg

 

Konstant nummer 24

 

Skolans nya liv förutsätter samarbete, det vill säga de som använder den, inberäknat lärarna, måste tillsammans organisera skolans liv och arbete

 

Konstant nummer 25

 

Det är alltid pedagogiskt fel att ha för många barn i klassen

 

Konstant nummer 26

 

Skolans nuvarande indelning i stora enheter leder till en känsla av anonymitet hos både lärare och elever, och den är därför både felaktig och hämmande

 

Konstant nummer 27

 

Morgonens demokrati förbereds genom demokrati i skolan. En auktoritär regim i skolan kan inte utveckla demokratiska medborgare

 

Konstant nummer 28

 

Man kan bara uppfostra i en människovärdig atmosfär. Att man respekterar barnen och att barnen respekterar sin lärare är ett av de första villkoren för skolans förnyelse

 

Konstant nummer 29

 

Oppositionen från den pedagogiska reaktionen, som är en utlöpare av den sociala och politiska reaktionen, är också en konstant som vi tyvärr är tvungna att räkna med utan att vi själva kan undvika den eller korrigera den

 

Konstant nummer 30

 

Till sist en konstant som ger berättigande åt våra trevande försök och gör våra handlingar meningsfulla: det optimistiska hoppet om livet

Skolan av idag skapar morgondagens samhälle