Böcker

Böcker

 

Litteratur som på olika sätt handlar om Freinetpedagogik

För folkets skola

Celestin Freinet

 

En praktisk vägledning för den allmänna skolans materiella, tekniska och pedagogiska utmaningar.

 

 

Barns Bildarbete

Celestin Freinet

 

Utdrag ur ”La méthode naturelle”

Red. Lars Lindström.

I översättning av Jeanne Ek och Lars Lindström.

 

Klassens liv

Chris Sjögren

 

Chris Sjöberg var med och startade Freinetrörelsen i Sverige och redan tidigt skrev han en bok om sitt arbetssätt. Så här står det på baksidan av boken ”Klassens liv”.

 

 

Läs mer

Lust att lära

Britt Isaksson

UR förlag

 

 

1996 skulle Celestin Freinet ha fyllt hundra år om han hade levat. För att uppmärksamma detta gjorde journalisten och Open Mindsvinnaren Suzanne Forslund en TV-serie som hon kallade ”Lust att lära”. Där följde hon Freinetlärare i tre länder, Frankrike, Kanada och Sverige under lång tid. Resultatet blev fyra timslånga program som sändes i SVT. Som stöd skrev Britt Isaksson boken med samma namn.

 

En bok om Arbetets Pedagogik

 

Utgiven av Kooperativet Arbetets Pedagogik

Stockholm 1981

 

Boken om Arbetets Pedagogik är ett försök att beskriva hur olika pedagoger från förskolan till högstadiet inspirerats av Celestins Freinets ideér om arbetet som den bärande principen i skolan.

 

Verkligheten som lärobok- om Freinetpedagogiken

 

Inger Nordheden (1995)

Liber utbildning

 

Inger Nordheden beskriver i boken ”Verkligheten som lärobok” hur hon under tjugo år arbetat med Feinetpedagogik i norra Botkyrka söder om Stockholm.

 

Läs mer

Livet lever vi nu

Om språkutveckling i vardagen i en mångkulturell skola.

 

Inger Nordheden (2000)

Förlag Kastanjen

 

För Celestin Freinet var språket centralt. I denna bok beskriver Inger Nordheden hur hon under många år arbeta med språket i centrum i en mångkulturell miljö och med Freinetpedagogik som ledstjärna.

 

Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen

 

Inger Nordheden (2014)

Förlag Kastanjen

 

1994 startades Freinetskolan Kastanjen.; en av Sveriges första Freinetskolor. Inför skolans tjugoårsjubileum sökte Inger Nordheden upp tidigare kollegor och elever för att höra om deras erfarenheter under deras tid på Kastanjen men också för att höra hur det gått sedan de lämnade skolan. Det blev kära möten.

 

A journey in education

 

Inger Nordheden (2014)

Translated by Roger Brett from ”Här är vårt liv. Vårt liv på Kastanjen”

Förlag Kastanjen

 

”Här är vårt liv! Vårt liv på Kastanjen!” skrevs av Inger Nordheden till Freinetskolan Kastanjens tjugoårsjubileum.

 

Det trevande försöket

En bok om Freinetpedagogik

 

Inger Nordheden 2004 Förlag Kastanjen

 

Det trevande försöket är ett av de honnörsord som den franske pedagogen Celestin Freinet myntade och skrev om i sin bok ”För folkets skola”. Med uttrycket ville Freinet framhålla barnets egen process till att nå verklig kunskap.

 

Att synas för det man vill ska synas

En diskussionsbok

 

Inger Nordheden (2007)

Specialpedagogiska institutet

 

I Celestin Freinets skola i Vence i södra Frankrike gick olika åldrar i samma klass. Freinet hade en övertygelse att små barn kan få hjälp av äldre kamrater i sitt lärande. Barn med olika förutsättningar gick i samma klass. Samma tankegångar beskriver Inger Nordheden i sin bok.

 

Lessons in education

 

Inger Nordheden (2018) Translated by Roger Brett

 

Lessons in Education is the compilation of two of Freinet´s works, one from the end of the 1940´s and the other from 1964.

 

Skolans mellanår

Språkutveckling,

undervisning

och ledarskap

 

Eva Anderberg, Lisbeth Danelius, Inger Nordheden (2010)

Studentlitteratur

 

Freinetpedagogerna Eva Anderberg och Inger Nordheden har tillsammans med sin kollega Lisbeth Danelius på lärarutbildningen på Stockholms universitet skrivit en bok om mellanstadiets glädjeämnen och vedermödor.

 

Läs mer

Adventures in education

 

Inger Nordheden (2011)

Translation by Roger Brett from the book ”Det trevande försöket”

Förlag Kastanjen

 

Läs mer

Skolan av idag skapar morgondagens samhälle